Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. maj 2014

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. maj 2014

07-05-2014

Deltagere: Ib Eland, Poul Erik Christiansen, John
Drescher, Claus Honoré, Dorte Dyrmose

Referant:
John

Distribution:
Bestyrelse, suppleanter, seniorinstruktør.

Bestyrelsesmødet
blev afholdt hos Claus Honoré 5. maj med følgende dagsorden:


 1. Godkendelse
  af referat fra sidste møde.

 2. Orientering
  fra Landssekretariatet og andre nyheder.

 3. Økonomi
  og overdragelse af kassererjob.

 4. Sponsortiltag
  ved Lone og Claus.

 5. Medlemsstatus.

 6. Arrangementer.

           a) Kommende sommerfest på Bløden

           b) Deltagelse i Ulvedalene til august

           c) Skal der holdes sommerhygge?          

 1. Eventuelt.

Ad pkt.1.


 • Referatet
  fra foregående bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger

Ad pkt. 2.


 • 3 Natteravne fra Frederikssund deltog i åbningen af Bakken, og det havde været en fantastisk aften med over 70 Natteravne.

 • Gentofte/Rudersdal var med på Landsmøde, og de ledte efter hjælpere til festen i Ulvedalene den 2. fredag i august. På Landsmødet deltog Poul Erik, Ib og Claus, og det havde været et godt arrangement, som blev åbnet af Margrethe Vestager. På Landsmødet havde formænd og seniorinstruktører et møde der erstattede det normale formandsmøde.

 • De Natteravne der var på gaden den aften der var knivstikkeri i Bløden opdagede
  ingenting, og hørte først om det dagen efter.

 • Vi er igen blevet inviteret som medhjælpere til Sommerfesten 13. – 15. juni. Poul
  Erik deltager i informationsmøde forud for sommerfesten.

Ad pkt. 3.


 • Afgående kasserer Louise C. Larsen overdrog posten til Dorte Dyrmose, der fremadrettet vil varetage foreningens økonomi.. Kassebeholdningen er p.t. på kr. 18.953,56.

Ad pkt. 4.


 • Lone Tøpholm Mikkelsen og Claus Honoré har fået gang i et sponsortiltag, hvor de har været ude at snakke med forretningsdrivende og firmaer i Frederikssund. Der var meget positiv respons, men endnu er der ikke gået penge ind fra nye sponsorer.
  Lone og Claus vil bruge et par lørdage mere, hvor de opsøger nye potentielle
  sponsorer.

Ad pkt. 5


 • Der er 28 frivillige i Natteravnene Frederikssund. Vi spænder bredt både
  aldersmæssigt og geografisk.

Ad pkt. 6.


 • a)
  Håndboldens Venner har i forbindelse med sommerfesten bedt om vores hjælp. Den 14. juni er der stande i gågaden og Østergade, ligesom der vil være forskellige events. Poul Erik skriver ud til de frivillige for at finde interesserede. Vi
  skal helst have et hold både fredag og lørdag.

 • b)
  Den anden fredag i august vil Gentofte/Rudersdal gerne have assistance ved den
  årlige fest i Ulvedalene. Vi vil forsøge at samle et hold der har lyst til at tage af sted.

 • c)
  Der skal igen i år være et sommerhygge arrangement. Der er allerede et festudvalg, der vil blive bedt om at fortsætte med planlægningen.

Bestyrelsesmødet blev afsluttet. Næste
bestyrelsesmøde er den 25. august kl. 19:00 hos John.

På bestyrelsens vegne