Rigtig forening og ny formand i Esbjerg...

Rigtig forening og ny formand i Esbjerg...

17-03-2014

Så kom det formelle også på plads, og Natteravnene Esbjerg er nu stiftet som en lokal Natteravneforening.

Det skete på en velbesøgt generalforsamling 12. marts i Frivillighuset Vindrosen:

Den nystiftede forening Natteravnene Esbjerg har længe skabt tryghed på gader og stræder, men er nu formelt stiftet som en lokal Natteravneforening i den landsdækkende Natteravneorganisation, der drives af Center for Socialt Ansvar.

Stiftelsen skete som led i, at tre lokale foreninger (Sønderris, Kvaglund og Gjesing) sidste år besluttede at slå sig sammen til én forening - Natteravnene Esbjerg. Siden beslutningen i sidste år har en styregruppe med repræsentanter fra de tre foreninger og Alex Jensen i spidsen arbejdet for at danne et solidt grundlag for foreningens virke og for generalforsamlingen forleden aften. Alex stillede dog ikke op som formand på generalforsamlingen, da han har valgt at bruge sine kræfter på andre opgaver.

Generalforsamlingen var helt enig på alle punkterne - også om valgene, hvilket giver et solidt grundlag for den fremtidige Natteravneindsats for tryghed og livsglæde i Esbjerg.

Den nye bestyrelse valgte Peter Nygård som formand og bestyrelsesmedlemmerne blev Maiken H Pedersen og Morten Vesterager samt Tina Lindberg Rooks som suppleant. Kirsten Gaulshøj blev valgt som revisor.

Den tidligere Natteravneforening Esbjerg City har ikke været en del af samarbejdet, da Natteravnenes Landssekretariat opsagde samarbejdet med Esbjerg City sidste år. Baggrunden var den, at foreningen i flere tilfælde ikke efterlevede Natteravnenes værdisæt i forhold til måden at agere på som Natteravn.

Dertil kom manglende efterlevelse i forhold til omgangen med den økonomisk støtte, som foreningen modtog. Foreningen virker nu under navnet Natuglerne.